Tietosuojaseloste & evästeet

Käyttämällä sivustoa ja lähettämällä yhteydenottolomakkeen kautta viestejä - hyväksyt nämä tietosuoja- ja evästekäytännöt.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja, jotka nopeuttavat sivujen latautumista, parantavat käyttökokemusta, sekä mahdollistavat internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.


Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterinpitäjä

Hirsiveisto Härmä Oy

Y-tunnus: 3123294-7

Osoite: X linja 11, 30100 Forssa

info@hirsiveistoharma.fi


Tietosuojavastaava

Otto Härmä

info@hirsiveistoharma.fi


Henkilötietojen käyttö

Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöjen tekemiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.


Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


Kerättäviä henkilötietoja

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta, y-tunnus ja yrityksen nimi, rakennus- tai korjauskohteen osoite ja muut tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä yhteydenottolomakkeen, sähköpostiviestien, tekstiviestien ja puheluiden välityksellä.


Henkilötietojen säilytys

Kerättyjä tietoja säilytetään salasanalla suojattujen tilien takana, ja niihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja voidaan kerätä myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.


2024 | hirsiveistoharma.fi | Tietosuojaseloste